O czym zapominamy w procesie feedbacku?

by Marta Wesołowska
kobieta zapomniała

Za chwile mija prawie rok odkąd, zaczęliśmy wprowadzać kulturę feedbacku w jednym z europejskich działów sprzedaży. Podczas spotkania z managerami dyskutujemy o tym jak ten proces działa teraz, czego potrzebują robić więcej, czego mniej. Co ich przybliża ich, ich zespoły do atmosfery pełnej otwartości na feedback, a co ich sabotuje. Pojawia się wiele wątków np. wątek innych działów w firmie, w których jest nadal niska świadomość czym, jest feedback i jak go przekazywać, czy też jak na niego reagować.

Pojawi się też szczera opinia o tym, że brakuje czasu na refleksje nad feedbackiem. Dziś właśnie, zajmiemy się refleksją, która jest niezbędnym elementem doskonalenia się. Mówimy o niej gdy osoba, która się uczy feedbacku, próbuje go zrozumieć (a nie tylko zapamiętać jakiś przykładowy jego model) oraz próbuje to wszystko zestawić z wcześniejszym doświadczeniem.

Co może pomóc refleksji w feedbacku?

Z pomocą może przyjść mapa tych elementów, które w feedbacku są najważniejsze. Innymi słowy, jeśli chcesz, aby informacja zwrotna była skuteczna, zadbaj o następujące elementy:

🚩Słuchanie i uważność,

czyli próba zrozumienia drugiej osoby oraz życzliwa koncentracja na niej. Bez osądów, dobrych rad i cennych wskazówek.  

🚩Udzielanie informacji zwrotnej,

czyli dzielenie się swoją perspektywą o wynikach czyjeś pracy, czyjegoś działania. To docenianie lub rozwijanie drugiej osoby poprzez dzielenie się swoją perspektywą, a nie jedyną słuszną prawdą.

🚩Poszukiwanie feedbacku,

czyli określenie obszarów, w których chcemy usłyszeć informację zwrotną i znalezienie właściwej osoby, która tę informację nam przekaże. Poszukiwacz feedbacku nie czeka na to, czy ktoś wpadnie na pomysł, by ot, tak przekazać mu feedback. Poszukiwacz wychodzi z inicjatywą by w tych obszarach, w których pragnie się rozwijać, zapewnić sobie regularną informację zwrotną.

🚩Przyjmowanie informacji zwrotnej

to sposób, w jaki zareagujesz na feedback, co powiesz drugiej osobie, a następnie co z tą informacją zrobisz. To dopytywanie o szczegóły zamiast obrony i tłumaczenia się.

🚩Zachęcanie swojego otoczenia do udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej,

czyli pokazywanie poprzez działanie, że informacja zwrotna jest cenna i ważna w naszym zespole, firmie. Stwarzamy warunki do tego, by nasz zespół potrafił z niej korzystać i korzystał.

🚩Follow up,

czyli sprawdzenie po jakimś czasie, jaka zmiana nastąpiła lub powrót do drugiej osoby z informacją, co zrobiliśmy z jej informacją zwrotną.

Jak jeszcze wzmocnić proces refleksji?

W historii, którą rozpoczęłam ten tekst zespół jako najważniejsze i jednoczesne wymagające rozwoju wymienił dwa elementy follow up oraz poszukiwanie feedbacku. To te dwa elementy, o których najczęściej zapominamy, a to one np. odpowiadają za jeszcze lepsze relacje w zespole czy nasz błyskawiczny rozwój. 

Sprawdź, poprzez odpowiedz na poniższe pytania jak te dwa obszary wyglądają u Ciebie:

Follow up

Czy dając feedback, sprawdzasz po jakimś czasie, jaka zmiana nastąpiła i dostrzegasz to (mówiąc o tym)?

Czy otrzymując feedback na przykład od zespołu, wracasz do nich potem z informacją, co z nim zrobiłaś?

W jakim stopniu traktujesz feedback jako długofalowe budowanie relacji, efektów, współpracy czy kompetencji?

Poszukiwanie feedbacku

A zatem jak często proaktywnie szukasz feedbacku od swoich podwładnych, kolegów, szefa? 

Czy zastanawiasz się jakie aspekty chciałbyś, żeby ktoś uwzględnił w swojej informacji zwrotnej i dopytujesz o nie? 

W jakim stopniu dbasz o jakość feedbacku, o który prosisz?

P.S. A jeśli chciałabyś i Ty dokonać refleksji w swoim procesie feedbacku pobierz koło informacji zwrotnej.


Business photo created by 8photo – www.freepik.com

You may also like

Napisz komentarz